Maximizarea profitului- antecalculatia comenzii;
- analiza cererilor in concordanta cu posibilitatile;
- analiza termenului de executie comanda;
- analiza resurselor financiare si umane;
- analiza profitului in corelare cu cerintele pietei;
S.C. Mirsand S.R.L.