Mijloacele fixe- inventarul mijloacelor fixe;
- necesarul mijloacelor fixe cumparate sau realizate prin autodotare;
- managementul achizitiilor;
- documente de receptie si PIF;
- fisele mijloacelor fixe, incarcarea utilajelor si programarea utilajelor;
- calculul automat al amortizarii in lei si valuta in conformitate cu legislatia;
- evidenta consumului de utilitati;
- situatia utilajelor inchiriate;
- valorificarea mijloacelor fixe;
S.C. Mirsand S.R.L.