Baza de dateTabele nomenclator:
- produse, servicii materiale, stocuri, operatii tehnologice, utilaje, utilitati, personal;

Tabele de legaturi:
- structuri produse sau servicii, norme de consum, operatii tehnologice, note lansare, operatii lansate, personal;
S.C. Mirsand S.R.L.