Aprovizionare- marketing aprovizionare;
- cereri de oferta in functie de specificatiile tehnice;
- situatia necesarului de aprovizionare pe fiecare comanda si cumulat;
- esalonarea aprovizionarii in functie de graficul de productie;
- inctocmirea comenzilor, negocierea contractelor de aprovizionare;
- nomenclatoare de furnizori si certificare acestora;
- depozitarea si inregistrarea in gestiune a materialelor dupa receptie;
- NIR-uri, buletine de analiza, confirmari de plata facturii;
- documentele financiare, de calitate si de insotire a marfurilor;
S.C. Mirsand S.R.L.